— PUBLICATIES —

OVERZICHT

— PUBLICATIES —

OVERZICHT

“Floris Bijlsma heeft in Hub’dulü met veel humor mensen en situaties beschreven. De achtergrondinformatie bij de reisverhalen maakt het boek extra interessant om te lezen.”

India NU

“ In dit boek brengt de auteur in vlotte stijl verslag uit van zijn reizen.”

Utrechts Nieuwsblad

“Zijn boeiende verslagen getuigen van een oprechte en ruime belangstelling.”

NBD/Biblion