Redigeren

 

IS SCHRIJVEN VAN EEN ARTIKEL OF SCRIPTIE VOOR JOU EEN NACHTMERRIE? 

Lees dan verder….

 

Veel mensen weten wel wat ze willen zeggen in hun artikel of scriptie maar hebben moeite met juiste, consequente spelling, correcte zinsbouw of een heldere tekstopbouw.

Jij ook?

Als tekstschrijver met brede ervaring in de gezondheidszorg kan ik je helpen met jouw artikel of scriptie.

 

Welke vormen van ondersteuning zijn mogelijk?

 

1) Corrigeren en redigeren.

Je hebt je concepttekst af en het gaat vooral om spelling, interpunctie, heldere, bondige zinsbouw, etc. Daarbij kan mijn input praktisch en concreet van aard zijn: tekst corrigeren en redigeren.

2) Coaching.

Je staat min of meer aan het begin van je artikel of scriptie. Dat vraagt een meer coachende ondersteuning. Hoe baken je je onderwerp af, hoe bepaal je je doelgroep, hoe bedien je hen het beste, hoe bouw je het beste een tekst op, etc.

3) Combinatie.

Het kan ook een combinatie zijn: je bent al een tijd bezig maar je loopt vast en weet niet hoe de tekst vlot te trekken. De insteek daarbij kan dan een combinatie van beide bovenstaande vormen zijn, bijvoorbeeld naast taal/spellingcorrecties ook de tekstopbouw veranderen zodat je een helder verhaal krijgt.

Wat ik precies voor je kan betekenen is dus afhankelijk van wat je om handen hebt qua artikel of scriptie en ‘waar je staat’ in het schrijfproces.

 

Hoe gaat het in zijn werk?

 

1) Contact.

Stuur me een mail via info@florisbijlsma.nl waarin je vertelt aan wat voor artikel of scriptie je werkt en waar je tegenaan loopt. Ik maak dan een eerste inschatting of ik je kan je helpen met je artikel of scriptie. Zo ja:

2) Scan.

Stuur me je artikel of scriptie op. We bespreken dan samen welke vorm van ondersteuning voor jouw situatie het meest passend is. Jouw keus is daarbij leidend. Ik maak een inschatting van de tijd die dit zal kosten.

3) Weten waar je aan toe bent.

We spreken concreet af wat ik wel en niet ga doen en hoeveel tijd dit kost. Die helderheid werkt over en weer het prettigste. Richtprijs is €25,- per uur. Totaalprijs in overleg.

 

 

Floris Bijlsma

Hbo-Verpleegkunde, Hogeschool voor Journalistiek, tekstschrijver, 15 jaar werkzaam in de klinische psychiatrie waarbij ruime ervaring met leerlingbegeleiding.