Publicaties

 

MADE IN…. DE BILT, ARTIKELEN VOOR DE BILTSE KRANT DE VIERKLANK 2013-2014

De artikelen in deze bundel, geschreven in anderhalf jaar van betrokkenheid in 2013 en 2014 bij de lokale krant De Vierklank, geven een inkijk in de doorgaans onopvallende gemeente De Bilt onder de rook van stad Utrecht. De stukken tonen de diversiteit van de gemeente. Met aandacht voor jeugd, ouderen, natuur, kunst, cultuur, religie, welzijn en sport. Met focus op zowel eigen landelijke gebieden als op het buitenland. En op zowel verleden als toekomst.

Aantal pagina’s: 98

In eigen beheer gedrukt en vorm gegeven, 2016.

 

 

India

 

 

 

 

INDIA NU, ARTIKELEN 2000-2015, LANDELIJKE INDIA WERKGROEP

Dit is een bundel met artikelen die ik tussen 2000 en 2015 heb geschreven voor het tijdschrift India Nu, uitgegeven door de Landelijke India Werkgroep.

Lang niet alle maar wel veel artikelen gaan over politiek in India. Bij de ontwikkelingen die India op politiek gebied heeft doorgemaakt in de vijftien jaar waarin ik bij India Nu was betrokken, leek het land doorlopend bezig om zichzelf te onderzoeken, te ontdekken en te herontdekken. Zo verschoof de politieke balans van een ijzeren greep van de Congrespartij tot aan de jaren 90 van de vorige eeuw via een periode van ruim twintig jaar waarin India noodgedwongen moest wennen aan het verschijnsel coalitiepolitiek naar de huidige regering waarin de hindoenationalistische BJP alleen regeert. Aan deze grote verschuivingen in de landelijke politieke ligt een innerlijke zoektocht van de Indiase bevolking ten grondslag. Ik heb het altijd erg inspirerend gevonden om die zoektocht van India te volgen.

Aantal pagina’s: 192

In eigen beheer gedrukt en vorm gegeven, 2016.

 

 

 

IN DE PSYCHIATRISCHE KLINIEK, ANEKDOTES UIT DE GGZ

Tekst achterflap:
Om zieke mensen in de geestelijke gezondheidszorg lach je niet. Dat klinkt logisch en respectvol. Maar waarom niet? Sommige situaties zijn gewoon komisch.
Patiënten in de psychiatrie lachen zelf ook veel: om zichzelf, elkaar en behandelaars. Humor en zelfrelativering zijn krachtige middelen van mensen om zich staande te houden in moeilijke tijden. Daar kan geen therapie tegenop.
Uit ellende komt de beste humor voort. Lachen in die narigheid is een manier om haar te overwinnen. En lachen om komische situaties in de GGz – zonder mensen belachelijk te maken – is misschien wel de beste manier om ziektes te accepteren.

Aantal pagina’s: 94
ISBN: 9789048431373
Onder vermelding van het ISBN is de bundel te bestellen bij de boekhandel (prijs € 14,95) of via uitgeverij Free Musketeers (dan komt er €1,95 aan verzendkosten bij).

 

 

 

 

IMPACT VAN SUÏCIDE OP GGz-medewerkers

“Het is niet de eerste keer dat ik dit meemaak, dus ik moet doorgaan. Anderen zijn bezig, dus ik ook.”

De confrontatie met suïcide van een persoon uit de naaste omgeving is voor elk individu een schokkende ervaring, zeker als het familie of vrienden betreft. Maar hoe zit het met personen die tijdens hun werk met suïcide te maken krijgen? Welke impact heeft dat? Bestaat er onder hulpverleners zoiets als rouw om een door suïcide overleden patiënt? Hoe vang je medewerkers op? Moet iedere hulpverlener die te maken krijgt met suïcide van een patiënt standaard een opvangtraject in? Is het voldoende om een zakelijk protocol af te werken of is er meer nodig?

‘Impact van suïcide op GGz-medewerkers’ opent met een 21-tal interviews met personen uit verschillende disciplines binnen de GGz die beroepshalve te maken hebben (gekregen) met gevallen van suïcide. Zij vertellen open en eerlijk over de opgedane ervaringen en over de impact die de gebeurtenissen hadden en hebben op hun dagelijks leven, zowel binnen als buiten de werksfeer. De uitgave vervolgt met een aantal beschouwingen over zaken als rouwverwerking, trauma en impact en over de opvang en begeleiding van personen die beroepsmatig met suïcide te maken krijgen. In een afsluitend hoofdstuk komt de auteur met conclusies en aanbevelingen, met daarbij speciale aandacht voor het door hem zelf ontwikkelde KKC-model, dat moet voorkomen dat een confrontatie met de suïcide van een patiënt aanleiding geeft tot psychische klachten.

Met een voorwoord van mevrouw dr. Borst-Eilers, oud-minister van VWS (1994-2002), en van de heer prof. dr. Kerkhof, hoogleraar klinische psychologie, psychopathologie en suïcidepreventie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Interesse?

Je kunt het boek bestellen op deze website bij mij via de contactpagina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen heeft wel wat, columns en artikelen over mensen en psychiatrie (2010)

Tekst achterflap:

Psychiatrische problematiek behoort niet alleen toe aan een bepaalde groep kwetsbare mensen, bij wie toch altijd al iets niet pluis was. Psychische problematiek is van iedereen, kan iedereen overkomen, kan voor kortere of langere tijd verdwijnen en ineens weer de kop opsteken. Soms totaal onverklaarbaar en slechts te ondergaan in hoop op betere tijden en goede hulpverlening. Soms goed te herleiden, zoals een kater na consumptie van teveel alcohol.

Twijfel, dilemma’s, gedachten, gevoelens, onzekerheden, keuzes maken: iedereen heeft ermee te maken. De inhoud hiervan is niet wezenlijk anders bij psychiatrische patiënten dan bij mensen die zogenaamd niet met psychische problematiek te maken hebben. Wat verschilt, is de mate waarin het ontwricht. Die kan tot ernstige ziekte en opname in een psychiatrische kliniek leiden. Maar de basis, de gedachten of gevoelens kent iedereen.

Iedereen heeft wel wat.

126 pagina’s
1ste druk 2010.
ISBN 90-805691-7-1
Bestellen: zie contactpagina op deze site.
Prijs: 10 euro + verzendkosten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hub’dulü, verwarring en verwondering in Azië (2003).

Tekst achterflap:

Diverse keren reisde Floris Bijlsma (1973) door Azië over land naar India, en verbleef daar langere tijd. Rondtrekkend, bezig met onderzoek voor zijn opleiding verpleegkunde, en tenslotte wonend en werkend in Pakistan en India, kreeg hij op zeer afwisselende manieren contact met Azië. Met een eigen, goed leesbare mengeling van het verhalende en het informatieve doet hij in dit boek verslag van die reizen en verblijven.

De titel Hub’dulü roept misschien vragen op, of zelfs verwarring en verwondering. Het zou de naam kunnen zijn van een willekeurige plaats in Azië, iets onbekends. Maar het is ook heel Hollands: Hoe bedoel-u?! Het geeft uitdrukking aan de mengeling van het Aziatische op reis, en het Hollandse dat hij zelf is. En aan de verwarring en de verwondering die steeds weer terugkomen in de verhalen van dit boek.

“Floris Bijlsma heeft in Hub’dulü met veel humor mensen en situaties beschreven. De achtergrondinformatie bij de reisverhalen maakt het boek extra interessant om te lezen.”
INDIA NU

“ In …[het boek]… brengt de auteur in vlotte stijl verslag uit van zijn reizen.”
UTRECHTS NIEUWSBLAD

“Zijn boeiende verslagen getuigen van een oprechte en ruime belangstelling.”
NBD/Biblion

310 pagina’s
1ste druk 2003.
2de, herziene en uitgebreide druk 2004.
ISBN 90-805691-4-3
Bestellen: zie contactpagina op deze site.
Prijs: 13 euro + verzendkosten.