29 FEBRUARI

feb 29, 2016 geen reacties

In de psychiatrische kliniek komt een patiënt geagiteerd de kamer van een maatschappelijk werkster binnengelopen. De patiënt ziet in de onrust niet dat in de kamer heel iemand anders dan de maatschappelijk werkster bezig is.

“Je moet me helpen! Die woning waar ik naartoe moet, dat kan toch niet?”

De medewerker die in afwezigheid van de maatschappelijk werkster van haar kamer gebruik maakt, verontschuldigt zich. “De maatschappelijk werkster heeft vakantie. Volgende week is zij er weer. Ik gebruik haar kamer zo lang even als werkplek.”

De patiënt lijkt de informatie nauwelijks in zich op te nemen, vol van zijn vragen.

“Wanneer is zij er dan weer? Iedereen zegt dat zij er nu moet zijn.”

“Zij is er volgende week weer. Op maandag 7 maart.”

De patiënt zegt: “Oh, kunt u dat even op een briefje opschrijven? Ik onthou dat niet.”

De medewerker schrijft het op een briefje en overhandigt het aan de patiënt. Die leest het briefje en zet grote ogen op.

“7 maart? Dat is vandaag!”

“Nee meneer, sorry, het is vandaag 29 februari.”

De patiënt zwijgt even en begint dan hard te lachen.

“Die datum bestaat helemaal niet! U houdt me voor de gek!”

 

Mensen

About the author

Floris Bijlsma (1973). Jarenlang werkzaam op diverse afdelingen in de klinische psychiatrie. Daarnaast actief als freelance journalist. Voorheen redacteur van India Nu, het enige Nederlandstalige tijdschrift over India. Publicaties: Hub'dulü, verwarring en verwondering in Azië (2003); Iedereen heeft wel wat (2010); Impact van suïcide op GGz-medewerkers (2012); In de psychiatrische kliniek, anekdotes uit de GGz (2013); India Nu, artikelen 2000-2015, Landelijke India Werkgroep (2016); Made in... De Bilt, artikelen voor de Biltse krant De Vierklank 2013-2014 (2016).
nog geen reacties op “29 FEBRUARI”

reageer