contact & credits

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT

Voor reacties, vragen en bestellingen van boeken kan je contact met mij opnemen.

info@florisbijlsma.nl

 

CREDITS

Aan de bouw van deze website hebben meegewerkt: Patrick Visser en Martijn van Nierop.

Foto’s en afbeeldingen:

– Afbeelding op omslag van mijn bundel Hubdulü, verwarring en verwondering in Azië, ook te zien op deze website bij kop Publicaties: Hans Berkhout.

– Foto op omslag van mijn bundel Iedereen heeft wel wat, ook te zien op de startpagina van deze website bij de kop Mensen: Hndrk.

– Vormgeving van mijn bundel Iedereen heeft wel wat, ook te zien op deze website bij kop Publicaties: Fridy Visser-Knof.

– Foto hiernaast: Marcella te Nuijl.

 

Verantwoording met betrekking tot columns over mensen.

Journalistiek belang, namelijk waarheidsgehalte, en privacy van mensen staan op gespannen voet met elkaar. Veel stukken op deze website zijn een rechtstreekse weergave van de waarheid. Veel andere stukken zijn er ’slechts’ op gebaseerd. Waar nodig zijn namen en situaties veranderd omwille van privacy. In andere gevallen zijn eigennamen van mensen en instanties gebruikt. Die zijn daarvan op de hoogte en stemmen daarmee in, behalve als het om publieke personen gaat. Het is onhaalbaar overal te specificeren wat waarheid is en wat daaraan ontleend is. Maar algemeen geldt: gelijkenis tussen beschreven personen of instanties, en de werkelijkheid berust op louter toeval! Ik beijver mij maximaal om de privacy van patiënten te waarborgen.